Friday, 10 October 2003 (8–3–18 in G)
1260 Grandsire Triples
1 Mary Rice
2 Edna Everest
3 Margaret J Bennett
4 Pauline M Kennard
5 Timothy D Waterman
6 Richard C G Neal (C)
7 Roy Tappenden
8 Hugh Bailey
In Memory of Roger Posnett