5040 Spliced Surprise Maximus (4 Methods)
Composed by M B Davies & R O Hall
23456	M	W	H	Methods
-----------------------------------
42356			–	YCYYYYCYYYY.
35426		–	–	CBBCC.BZC.
43526			–	BCCB.
53624	–			YYZ.BZZBYZ
46325	–		–	BZC.BBZ.
24365		–		CZCZBZ.CBZ
53462	–		–	ZBC.BCCBY.
65432		–		BZZZBZZBZZ.BYZ
45236	–			BZC.ZZZZB
24536			–	ZYB.
54326		2	–	CZBY.BZZZB.YYZ.
34256		2	–	BBCB.ZZ.BBB.
23456			–	ZBZZB.
-----------------------------------

1728 Zanussi; 1584 Bristol; 864 Cambridge, Yorkshire; 75 com; atw.

This composition was rung on Sunday, 14 April 2019 at Oxford.